آموزش حسابداری از پایه

1396/02/10

تدریس نرم افزار هلو، تهیه ارسال لیست بیمه، تهیه لیست حقوق و دستمزد، تهیه اظهار نامه مالیاتی، تدریس نرم افزار مالی همکاران سیستم
Milad Gholami Rad , تهران , 09100224800

1396/02/10

مجتمع فنی و حرفه ای نیکان آریا دارای مجوز سازمان فنی و حرفه ای استان تهران با 15 سال سابقه فعالیت آموزش و خدمات حرفه ای با 6 شعبه فعال در سطح استان می باشد.
نیکان خودرو , تهران , 09100188395