ساخت ترازوی هوشمند برای تناسب اندام

روزنامه هفت صبح: دستگاه های ردیاب سلامتی به کاربران خود کمک می کنند تا وزنشان را تحت کنترل داشته باشند اما این دستگاه ها نمی توانند به طور دقیق نشان دهند چه بخش هایی از بدن چربی اضافه دارند یا کدام بخش ها چربی از دست داده اند. اکنون یک کمپانی آمریکایی ترازوی هوشمندی ساخته است که با استفاده از فناوری اسکن سه بعدی، آواتاری ۳۶۰ درجه از بدن کاربر فراهم کرده و به این ترتیب در مسیر تناسب اندام به او کمک می کند.
این دستگاه که Shape Scale نام دارد، در حقیقت ترکیب یک ترازو همراه با اسکنری است که با بازوی رباتیک به آن متصل شده است. اسکنر با چرخش به دور بدن کاربر، عملیات اسکن را انجام می دهد و ترکیب بدنی کاربر را نشان می دهد. دقت این دستگاه در حد میلی متر است.
این ترازوی هوشمند همچنین دارای حسگرهای نوری است که آواتار مجازی کاربر را روی اپلیکیشن مخصوص در تلفن هوشمند برای او نمایش می دهد. این حسگرها بالای بازوی رباتیک قرار دارند و صدها عکس از بدن کاربر می گیرند. این حسگرها نوعی بازخورد صوتی نیز از پیشرفت کاربر در فرایند کاهش وزن فراهم می کنند.

آگهی های مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید